عشق شوری در نهاد ما نهاد

از عشق خواهیم گفت

این وبلاگ ماست،از عشق خواهیم گفت با تمام جلوه هایش،موسیقی،شعر، ادبیات و....هرچه دوست دارید،هزار و یک قصه از عشق داریم

شاد باش ای عشق پرسودای ما

ای طبیب جمله علتهای ما

جسم خاک از عشق بر اقلاک شد

کوه در رقص آمد و چالاک شد....

/ 3 نظر / 13 بازدید
رحمن انصاری

ای خوش آن پرواز و این دیدار؛ گرد بام دوست می‌گردند، نرم نرمک اوج می گیرند افسونگر پریزادان، وه که من هم دیگر اکنون لذتم ز آن مرد کمتر نیست، چه طوافی و چه پروازی... به به سید خوش اومدی

آرام

درود آقای سید اکبر به جمع خوش آمدید.

م.الف

و کوه چون رقصید با آشعارت به دشت بی سبزه به آنی باران عشق آمد. م.الف