ماه عاشقی

ماه عاشقی چه زیباست چون عشق حسین زیباست

/ 2 نظر / 7 بازدید
رحمت الله حسن ابراهیمی

سلام.برپا کننده عزای حسین(ع).مروایت همه ساله باد.

م.الف

هنوز محرم و صفر را چون خون جاری در رگ تاریخ سرخ سرخ میبینم. م.الف